Draft Economic Development, Employment Land and Premises SPG

Daeth i ben ar 1 Rhagfyr 2022
Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.

Cynllun Datblygu Lleol Bro Morgannwg 2011-2026

Mabwysiadwyd Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Bro Morgannwg 2011-2026 gan y Cyngor ym mis Mehefin 2017. Mae'r CDLl mabwysiedig yn nodi'r polisïau ar gyfer rheoli datblygiad ym Mro Morgannwg ac mae'n sail i benderfyniadau rheoli datblygiadau ar gynllunio defnydd tir.

Mae’r Cyngor wedi paratoi nifer o ddogfennau Canllawiau Cynllunio Ategol (CCA) drafft i ategu’r polisïau yn y CDLl o ran y pynciau canlynol: 
•    CCA Datblygu Manwerthu a Chanol Trefi Drafft
•    CCA Datblygu Economaidd, Tir a Safleoedd Cyflogaeth Drafft 

Ysgrifennaf i’ch gwahodd i wneud sylwadau ar y dogfennau drafft hyn yn ystod yr ymgynghoriad cyhoeddus a gynhelir rhwng 20 Hydref a 1 Rhagfyr 2022.

Am gyfarwyddiadau ar sut I ddefnyddio’r system ac I wneud sylwadau, gwelwch ein canllaw cymorth.
back to top Yn ôl i’r brig