Stage 1 Candidate Site Register

For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.

Sites which Pass the Stage 1 Assessment


Barry

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 371

Site Name / Enw’r Safle

Walters Farm/Fferm Walter

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 384

Site Name / Enw’r Safle

Hayes Lane

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.92

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 407

Site Name / Enw’r Safle

Land West of Coed Mawr Road/Tir i'r gorllewin o Coed Mawr Road

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.66

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 426

Site Name / Enw’r Safle

Land at Ffordd y Milleniwm/Tir yn Ffordd y Mileniwm

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.55

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 449

Site Name / Enw’r Safle

Land at Weycock Cross, South of Port Road, Barry/Tir yn Weycock Cross, i'r de o Port Road, Y Barri

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 459

Site Name / Enw’r Safle

Land at the Former Pencoedtre Highschool/Tir yn hen Ysgol Uwchradd Pencoedtre

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 487

Site Name / Enw’r Safle

Land at Neptune Road, Barry Waterfront/Tir yn Neptune Road, Glannau’r Barri

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 544

Site Name / Enw’r Safle

The Port of Barry/Porthladd Y Barri

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

179

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Employment/Cyflogaeth

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Barry / Y Barri

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 408

Site Name / Enw’r Safle

Land at East Aberthaw (North)/Tir yn Nwyrain Aberddawan (Gogledd)

Settlement / Setliad

East Aberthaw/Dwyrain Aberddawan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 433

Site Name / Enw’r Safle

Aberthaw Power Station/Gorsaf Bŵer Aberddawan

Settlement / Setliad

East Aberthaw/Dwyrain Aberddawan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

198

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant/Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 516

Site Name / Enw’r Safle

Tregruff Farm/Fferm Treguff

Settlement / Setliad

Flemingston/Trefflemin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

157.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 510

Site Name / Enw’r Safle

Gileston Farm/Fferm Silstwn

Settlement / Setliad

Gileston/Silstwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

83.29

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 422

Site Name / Enw’r Safle

Land to the northeast of Llancarfan/Tir i'r gogledd-ddwyrain o Lancarfan

Settlement / Setliad

Llancarfan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.87

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ /Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 395

Site Name / Enw’r Safle

Glebelands at Llanmaes/Glebelands yn Llan-faes

Settlement / Setliad

Llanmaes/Llan-faes

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.65

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 410

Site Name / Enw’r Safle

The Quarries and adjoining Land/Y Chwareli a'r Tir cyfagos

Settlement / Setliad

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

14

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Minerals/Tir Amaethyddol, Mwynau

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 506

Site Name / Enw’r Safle

Cae Maen Farm/Fferm Cae Maen

Settlement / Setliad

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

27

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 515

Site Name / Enw’r Safle

Treguff Fach Farm/Fferm Treguff Fach

Settlement / Setliad

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

51.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 517

Site Name / Enw’r Safle

Ty Draw/Tŷ Draw

Settlement / Setliad

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

114.53

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 352

Site Name / Enw’r Safle

Land to the south of Millands Farm/Tir i'r de o Fferm Millands

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 364

Site Name / Enw’r Safle

Parc Hoddnant

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 377

Site Name / Enw’r Safle

Land adjoining Heritage Business Park/Tir yn ffinio â’r Parc Busnes Treftadaeth

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 379

Site Name / Enw’r Safle

Land at Bridge House Farm/Tir ar Fferm Bridge House

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Retail / Manwerthu

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 396

Site Name / Enw’r Safle

North West Llantwit Major/Gogledd-orllewin Llanilltud Fawr

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 436

Site Name / Enw’r Safle

Land between Llantwit Major and Llanmaes/Tir rhwng Llanilltud Fawr a Llan-faes

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

30.27

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 439

Site Name / Enw’r Safle

Summerhouse Bay/Bae Summerhouse

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.7

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant/Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 445

Site Name / Enw’r Safle

Former Eagleswell Primary School/Hen Ysgol Gynradd Eagleswell

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 461

Site Name / Enw’r Safle

Land at Boverton/Tir yn Nhrebefered

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.14

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 473

Site Name / Enw’r Safle

Land south of the B4265/Tir i'r de o'r B4265

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.25

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Retail / Manwerthu

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 481

Site Name / Enw’r Safle

Land to the North of Boverton Road/Tir i'r gogledd o Boverton Road

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.85

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 414

Site Name / Enw’r Safle

Land to the east of Fonmon Road, Rhoose/Tir i'r dwyrain o Fonmon Road, Y Rhws

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.42

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 418

Site Name / Enw’r Safle

Land West of Fonmon Road, Fontygary/Tir i'r gorllewin o Fonmon Road, Ffont-y-gari

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

6.15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 427

Site Name / Enw’r Safle

Land at Readers Way/Tir yn Readers Way

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

24

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 492

Site Name / Enw’r Safle

Land North of Porthkerry Road/Tir i'r gogledd o Porthkerry Road

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.95

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 493

Site Name / Enw’r Safle

Land north of the Railway Line, Rhoose/Tir i’r gogledd o’r Linell Reilffordd, y Rhws

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

13.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 551

Site Name / Enw’r Safle

Land at Model Farm/Tir yn Fferm Model

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

92.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 366

Site Name / Enw’r Safle

Land South of Clive Road, St Athan/Tir i'r de o Clive Road, Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.77

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 399

Site Name / Enw’r Safle

Land at St Athan/Tir yn Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.19

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 424

Site Name / Enw’r Safle

Bro Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

310

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Employment/Tir Amaethyddol, Cyflogaeth

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 432

Site Name / Enw’r Safle

Bro Tathan/Bro Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

342

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Employment/Tir Amaethyddol, Cyflogaeth

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 447

Site Name / Enw’r Safle

Land at Ringwood Crescent, St Athan/Tir yn Ringwood Crescent, Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Public Open Space/Mannau Cyhoeddues Agored

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 456

Site Name / Enw’r Safle

Land West of St Athan/Tir i'r gorllewin o Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

28

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 457

Site Name / Enw’r Safle

Land South of B4265, St Athan/Tir i'r de o’r B4265, Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 458

Site Name / Enw’r Safle

Land between the Railway Line and the B4265, St Athan/Tir rhwng y Llinell Reilffordd a'r B4265, Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 462

Site Name / Enw’r Safle

Land at Church Farm/Tir yn Fferm yr Eglwys

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.47

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 485

Site Name / Enw’r Safle

Land east of St Athan County Junior and Infants School/Tir i'r dwyrain o Ysgol Iau a Babanod Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

15.83

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 361

Site Name / Enw’r Safle

Land at Port Road, Rhoose/Tir yn Port Road, Y Rhws

Settlement / Setliad

Tredogan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.67

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 359

Site Name / Enw’r Safle

Agricultural land to the south of A48 Bonvilston/Tir amaethyddol i'r de o'r A48 Tresimwn

Settlement / Setliad

Bonvilston/Tresimwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.01

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 385

Site Name / Enw’r Safle

Land at Bonvilston/Tir yn Nhresimwn

Settlement / Setliad

Bonvilston/Tresimwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 417

Site Name / Enw’r Safle

Old Dairy Site/Hen Safle’r Llaethdy

Settlement / Setliad

Bonvilston/Tresimwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.66

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 435

Site Name / Enw’r Safle

Land South of A48, Bonvilston/Tir i'r de o'r A48, Tresimwn

Settlement / Setliad

Bonvilston/Tresimwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.88

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 387

Site Name / Enw’r Safle

Land at Culverhouse Cross/Tir yng Nghroes Cwrlwys

Settlement / Setliad

Culverhouse Cross/Croes Cwrlwys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

6.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 476

Site Name / Enw’r Safle

Land at Culverhouse Cross/Tir yng Nghroes Cwrlwys

Settlement / Setliad

Culverhouse Cross/Croes Cwrlwys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

37

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 480

Site Name / Enw’r Safle

Land at Culverhouse Cross/Tir yng Nghroes Cwrlwys

Settlement / Setliad

Culverhouse Cross/Croes Cwrlwys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

37

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 554

Site Name / Enw’r Safle

Land South of Junction 34, M4, Hensol/Tir i’r de o Gyffordd 34 yr M4, Hensol

Settlement / Setliad

Hensol/Hensol

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

67.77

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 490

Site Name / Enw’r Safle

Land to the north of Pendoylan/Tir i'r gogledd o Bendeulwyn

Settlement / Setliad

Pendoylan/Pendeulwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 378

Site Name / Enw’r Safle

Land North East of Primary School, Peterston-Super-Ely/Tir i'r gogledd-ddwyrain o'r Ysgol Gynradd, Llanbedr-y-fro

Settlement / Setliad

Peterston-super-Ely/Llanbedr-y-fro

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.65

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 454

Site Name / Enw’r Safle

Land at Peterston Super Ely Option 1/Tir yn Llanbedr-y-fro Opsiwn 1

Settlement / Setliad

Peterston-super-Ely/Llanbedr-y-fro

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 549

Site Name / Enw’r Safle

Land at Peterston Super Ely Option 2, Tir yn Llanbedr-y-fro, Opsiwn 2

Settlement / Setliad

Peterston-super-Ely/Llanbedr-y-fro

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

37.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 374

Site Name / Enw’r Safle

Land west of Duffryn Lane, St Nicholas/Tir i'r gorllewin o Duffryn Lane, Sain Nicolas

Settlement / Setliad

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

17.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 392

Site Name / Enw’r Safle

Land at St Nicholas/Tir yn Sain Nicolas

Settlement / Setliad

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.01

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 421

Site Name / Enw’r Safle

Land At Manor House/Tir yn Manor House

Settlement / Setliad

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.34

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 442

Site Name / Enw’r Safle

Land at Trehill, South of A48, St Nicholas/Tir yn Trehill, i'r de o'r A48, Sain Nicolas

Settlement / Setliad

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.38

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 460

Site Name / Enw’r Safle

Land adjoining The Spinney/Tir sy'n ffinio â The Spinney

Settlement / Setliad

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 486

Site Name / Enw’r Safle

Land to the South of the A48 at St Nicholas/Tir i'r de o'r A48 yn Sain Nicolas

Settlement / Setliad

St Nicholas/Sain Nicolas

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

6.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 441

Site Name / Enw’r Safle

Land at The Downs/Tir yn The Downs

Settlement / Setliad

The Downs/The Downs

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 382

Site Name / Enw’r Safle

Balas Farm/Fferm Balas

Settlement / Setliad

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Minerals/Tir Amaethyddol, Mwynau

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 393

Site Name / Enw’r Safle

Wenvoe Quarry/Chwarel Gwenfô

Settlement / Setliad

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

13

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Minerals/Mwynau

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 412

Site Name / Enw’r Safle

Land east of Port Road, Wenvoe/Tir i'r dwyrain o Port Road, Gwenfô

Settlement / Setliad

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.32

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Retail / Manwerthu

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 416

Site Name / Enw’r Safle

Pugh's Garden Village

Settlement / Setliad

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Retail/Manwerthu

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Retail / Manwerthu

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 437

Site Name / Enw’r Safle

Swn Y Coed, Wenvoe/Sŵn y Coed, Gwenfô

Settlement / Setliad

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 451

Site Name / Enw’r Safle

Land at Oaktree Farm, East of Port Road, Wenvoe/Tir ar Fferm Oaktree, i'r dwyrain o Port Road, Gwenfô

Settlement / Setliad

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Residential/Preswyl

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 552

Site Name / Enw’r Safle

Land off Port Road/Tir oddi ar Port Road

Settlement / Setliad

Wenvoe/Gwenfô

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

6.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

East Vale (Peterston-super-Ely & Wenvoe) / Dwyrain y Fro (Llanbedr a Gwenfô)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.

Penarth and Area

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 428

Site Name / Enw’r Safle

Land at North East Barry/Tir yng ngogledd-ddwyrain y Barri

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

70

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 356

Site Name / Enw’r Safle

Land east of Pen-Y-Turnpike Road, Dinas Powys/Tir i’r dwyrain o Pen-Y-Turnpike Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

13.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 369

Site Name / Enw’r Safle

Land South of Cross Common Road, Dinas Powys/Tir i’r de o Cross Common Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.87

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 419

Site Name / Enw’r Safle

Land at The Grange, Pen-Y-Turnpike Road/Tir yn The Grange, Pen-Y-Turnpike Road

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

9.7

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 423

Site Name / Enw’r Safle

Land North Dinas Powys/Tir yn ngogledd Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

10.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 431

Site Name / Enw’r Safle

Land off Caerleon Road, Dinas Powys/Tir oddi ar Caerleon Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 443

Site Name / Enw’r Safle

Land at Caerleon Road, Dinas Powys/Tir yn Caerleon Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys/Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.55

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 444

Site Name / Enw’r Safle

Land north of Dinas Powys/Tir i'r gogledd o Ddinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys/Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

44

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 365

Site Name / Enw’r Safle

Leckwith Quay/Cei Lecwydd

Settlement / Setliad

Leckwith/Lecwydd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.28

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Employment, Highways, Residential/Cyflogaeth, Priffyrdd, Preswyl

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 368

Site Name / Enw’r Safle

Former Cogan Reservoir Site/Hen Safle Cronfa Ddŵr Cogan

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.77

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 400

Site Name / Enw’r Safle

Land off Penlan Road, Llandough/Tir oddi ar Penlan Road, Llandochau

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 429

Site Name / Enw’r Safle

Land at Pen y Turnpike Road, NW of LLandough Hospital/Tir yn Pen y Turnpike Road, i’r gogledd-orllewin o Ysbyty LLandochau

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.2

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 553

Site Name / Enw’r Safle

Land south of Llandough Hill and Penarth Road/Tir i’r de o Fryn Llandochau a Heol Penarth

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.2

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 446

Site Name / Enw’r Safle

Land at Upper Cosmeston Farm, Lavernock Road, Penarth/Tir yn Fferm Cosmeston Uchaf, Lavernock Road, Penarth

Settlement / Setliad

Penarth/Penarth

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

25.23

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Disused Quarry, Vacant/Tir Amaethyddol, Chwarel Nas Defnyddir, Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 376

Site Name / Enw’r Safle

Land West of Swanbridge Road (Phase 3), Sully/Tir i’r gorllewin o Swanbridge Road (Cam 3), Sili

Settlement / Setliad

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.16

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 452

Site Name / Enw’r Safle

Hayes Road, Sully/Hayes Road, Sili

Settlement / Setliad

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.46

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 484

Site Name / Enw’r Safle

Land at Hayes Road, Barry/Tir yn Hayes Road, y Barri

Settlement / Setliad

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

15.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny)

Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 512

Site Name / Enw’r Safle

Pant Wilkin Stables/Stablau Pant Wilkin

Settlement / Setliad

Aberthin/Aberthin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

38.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 409

Site Name / Enw’r Safle

Land adjacent to Waterton Lodge, Colwinston/Tir cyfagos i Waterton Lodge, Tregolwyn

Settlement / Setliad

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 453

Site Name / Enw’r Safle

Land to the East of Colwinston/Tir i'r dwyrain o Dregolwyn

Settlement / Setliad

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.24

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 464

Site Name / Enw’r Safle

Land opposite the St David’s Church in Wales Primary School, Colwinston/Tir gyferbyn ag Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant, Tregolwyn

Settlement / Setliad

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.38

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 391

Site Name / Enw’r Safle

Land off Wick Road, Ewenny, Option 1/Tir oddi ar Wick Road, Ewenni, Opsiwn 1

Settlement / Setliad

Corntown/Corntwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 570

Site Name / Enw’r Safle

Land off Wick Road, Ewenny - Option 2/Tir oddi ar Wick Road, Ewenni, Opsiwn 2

Settlement / Setliad

Corntown/Corntwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 571

Site Name / Enw’r Safle

Land off Wick Road, Ewenny, option 3/Tir oddi ar Wick Road, Ewenni, Opsiwn 3

Settlement / Setliad

Corntown/Corntwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 367

Site Name / Enw’r Safle

Land South of Llantwit Major Road, Cowbridge/Tir i’r de o Llantwit Major Road, Y Bont-faen

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.99

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 370

Site Name / Enw’r Safle

Bryn Melin

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.89

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 438

Site Name / Enw’r Safle

Land to the South of Church Rd, Llanblethian/Tir i'r de o Church Rd, Llanfleiddan

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.37

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 440

Site Name / Enw’r Safle

Land North of Church Road, Llanblethian/Tir i'r gogledd o Church Road, Llanfleiddan

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.63

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 455

Site Name / Enw’r Safle

Land North of Primrose Hill/Tir i'r gogledd o Primrose Hill

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

12.48

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 514

Site Name / Enw’r Safle

Land East of St.Athan Road/Tir i'r dwyrain o St.Tathan Road.

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

10.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 555

Site Name / Enw’r Safle

Land off Vale Court, Cowbridge, Vale of Glamorgan/Tir oddi ar Vale Court, Y Bont-faen, Bro Morgannwg

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.57

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 577

Site Name / Enw’r Safle

Gigman Barn/Sgubor Gigman

Settlement / Setliad

Flemingston/Trefflemin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

12.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 398

Site Name / Enw’r Safle

Land to north and west of Westwinds Business Park/Tir i'r gogledd ac i'r gorllewin o Barc Busnes Westwinds

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 401

Site Name / Enw’r Safle

Land to the west of Fferm Goch House, Llangan/Tir i'r gorllewin o Fferm Goch House, Llan-gan

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.99

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 402

Site Name / Enw’r Safle

Land adjacent to LLangan Primary School/Tir ger Ysgol Gynradd Llan-gan

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.84

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 403

Site Name / Enw’r Safle

Land east of Llangan/Tir i'r dwyrain o Lan-gan

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 468

Site Name / Enw’r Safle

Land to the south of Llangan Primary School/Tir i'r de o Ysgol Gynradd Llan-gan.

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.87

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 411

Site Name / Enw’r Safle

Argoed Isha Quarry/Chwarel Argoed Isha

Settlement / Setliad

Llansannor/Llansanwyr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

14

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Disused Quarry/Tir Amaethyddol, Chwarel Nas Defnyddir

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria./ Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 362

Site Name / Enw’r Safle

Land at Moat Farm/Tir ar Fferm y Moat

Settlement / Setliad

Llysworney/Llyswyrny

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 397

Site Name / Enw’r Safle

Land to the south of The Swallows, Llysworney/Tir i'r de o The Swallows, Llyswyrny

Settlement / Setliad

Llysworney/Llyswyrny

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.25

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 386

Site Name / Enw’r Safle

Land at Hazelwood, Ogmore By Sea/Tir yn Hazelwood, Aberogwr

Settlement / Setliad

Ogmore-by-Sea/Aberogwr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 494

Site Name / Enw’r Safle

Land South West of Sigingstone (Parcel 1)/Tir i'r de-orllewin o Dresigin (Parsel 1)

Settlement / Setliad

Sigingstone/Tresigin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.75

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 495

Site Name / Enw’r Safle

Land South West of Sigingstone (Parcel 2)/Tir i'r de-orllewin o Dresigin (Parsel 2)

Settlement / Setliad

Sigingstone/Tresigin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 496

Site Name / Enw’r Safle

Land South West of Sigingstone (Parcel 3)/Tir i'r de-orllewin o Dresigin (Parsel 3)

Settlement / Setliad

Sigingstone/Tresigin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 389

Site Name / Enw’r Safle

Land at Three Golden Cups/Tir yn Three Golden Cups

Settlement / Setliad

Southerndown

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.22

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Tourism/Leisure / Twristiaeth/Hamdden

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 507

Site Name / Enw’r Safle

East Downs Farm/Fferm East Downs

Settlement / Setliad

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

24.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 511

Site Name / Enw’r Safle

Old Beaupre Farm/Fferm y Bewpyr

Settlement / Setliad

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

20.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 513

Site Name / Enw’r Safle

St Hilary Farm/Fferm Saint Hilari

Settlement / Setliad

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

62.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 390

Site Name / Enw’r Safle

Land at Llanfair/Tir yn Llan-fair

Settlement / Setliad

St Mary Church/Eglwys y Santes Fair

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.81

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 383

Site Name / Enw’r Safle

Land at Nant Canna, Treoes, Option 1/Tir yn Nant Canna, Tre-os, Opsiwn 1

Settlement / Setliad

Treoes/Tre-os

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.17

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 565

Site Name / Enw’r Safle

Land at Nant Canna, Treoes, Option 2/Tir yn Nant Canna, Tre-os, opsiwn 2

Settlement / Setliad

Treoes/Tre-os

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.17

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 355

Site Name / Enw’r Safle

Land West of St Brides Road, Wick/Tir i’r gorllewin o St. Brides Road, y Wig

Settlement / Setliad

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 373

Site Name / Enw’r Safle

Cae Efail, Land off Llantwit Road/Cae Efail, Tir oddi ar Llantwit Road

Settlement / Setliad

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.38

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 380

Site Name / Enw’r Safle

Land at Trepit Road, Wick/Tir yn Trepit Road, Y Wig

Settlement / Setliad

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 404

Site Name / Enw’r Safle

Land east of Heol Fain, Wick/Tir i'r dwyrain o Heol Fain, Y Wig

Settlement / Setliad

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 405

Site Name / Enw’r Safle

Land at Waun Gron, Ystradowen /Tir yn Waun Gron, Ystradowen

Settlement / Setliad

Ystradowen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.25

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
Map 3414

Site ID No / Rhif Adnabod y Safle : 430

Site Name / Enw’r Safle

Land at Ystradowen/Tir yn Ystradowen

Settlement / Setliad

Ystradowen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.67

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)

Status / Statws

Suitable for further consideration / Addas ar gyfer ystyriaeth bellach

Reason / Rheswm

Site does not conflict with any Stage 1 assessment criteria. / Nid yw'r safle'n gwrthdaro ag unrhyw feini prawf asesu Cam 1.
For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.
back to top back to top