Candidate Site Register

For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny)

Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 512

Site Name / Enw’r Safle

Pant Wilkin Stables/Stablau Pant Wilkin

Settlement / Setliad

Aberthin/Aberthin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

38.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 409

Site Name / Enw’r Safle

Land adjacent to Waterton Lodge, Colwinston/Tir cyfagos i Waterton Lodge, Tregolwyn

Settlement / Setliad

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 453

Site Name / Enw’r Safle

Land to the East of Colwinston/Tir i'r dwyrain o Dregolwyn

Settlement / Setliad

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.24

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 464

Site Name / Enw’r Safle

Land opposite the St David’s Church in Wales Primary School, Colwinston/Tir gyferbyn ag Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru Dewi Sant, Tregolwyn

Settlement / Setliad

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.38

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 474

Site Name / Enw’r Safle

Land at Colwinston/Tir yn Nhregolwyn

Settlement / Setliad

Colwinston/Tregolwyn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.65

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 391

Site Name / Enw’r Safle

Land off Wick Road, Ewenny, Option 1/Tir oddi ar Wick Road, Ewenni, Opsiwn 1

Settlement / Setliad

Corntown/Corntwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 570

Site Name / Enw’r Safle

Land off Wick Road, Ewenny - Option 2/Tir oddi ar Wick Road, Ewenni, Opsiwn 2

Settlement / Setliad

Corntown/Corntwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 571

Site Name / Enw’r Safle

Land off Wick Road, Ewenny, option 3/Tir oddi ar Wick Road, Ewenni, Opsiwn 3

Settlement / Setliad

Corntown/Corntwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 367

Site Name / Enw’r Safle

Land South of Llantwit Major Road, Cowbridge/Tir i’r de o Llantwit Major Road, Y Bont-faen

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.99

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 370

Site Name / Enw’r Safle

Bryn Melin

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.89

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 438

Site Name / Enw’r Safle

Land to the South of Church Rd, Llanblethian/Tir i'r de o Church Rd, Llanfleiddan

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.37

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 440

Site Name / Enw’r Safle

Land North of Church Road, Llanblethian/Tir i'r gogledd o Church Road, Llanfleiddan

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.63

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 455

Site Name / Enw’r Safle

Land North of Primrose Hill/Tir i'r gogledd o Primrose Hill

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

12.48

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 475

Site Name / Enw’r Safle

Beggars Bush - Land off (East of) St Athan Road, Cowbridge/Beggars Bush - Tir oddi ar (i'r dwyrain o) Sain Tathan Road, y Bont-faen

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 514

Site Name / Enw’r Safle

Land East of St.Athan Road/Tir i'r dwyrain o St.Tathan Road.

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

10.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 555

Site Name / Enw’r Safle

Land off Vale Court, Cowbridge, Vale of Glamorgan/Tir oddi ar Vale Court, Y Bont-faen, Bro Morgannwg

Settlement / Setliad

Cowbridge/Y Bont-faen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.57

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 577

Site Name / Enw’r Safle

Gigman Barn/Sgubor Gigman

Settlement / Setliad

Flemingston/Trefflemin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

12.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 448

Site Name / Enw’r Safle

Land at Llandow Airfield/Tir ym Maes Awyr LLandŵ

Settlement / Setliad

Llandow/LLandŵ

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

88.67

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 398

Site Name / Enw’r Safle

Land to north and west of Westwinds Business Park/Tir i'r gogledd ac i'r gorllewin o Barc Busnes Westwinds

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 401

Site Name / Enw’r Safle

Land to the west of Fferm Goch House, Llangan/Tir i'r gorllewin o Fferm Goch House, Llan-gan

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.99

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 402

Site Name / Enw’r Safle

Land adjacent to LLangan Primary School/Tir ger Ysgol Gynradd Llan-gan

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.84

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 403

Site Name / Enw’r Safle

Land east of Llangan/Tir i'r dwyrain o Lan-gan

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 468

Site Name / Enw’r Safle

Land to the south of Llangan Primary School/Tir i'r de o Ysgol Gynradd Llan-gan.

Settlement / Setliad

Llangan/Llan-gan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.87

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 411

Site Name / Enw’r Safle

Argoed Isha Quarry/Chwarel Argoed Isha

Settlement / Setliad

Llansannor/Llansanwyr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

14

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Disused Quarry/Tir Amaethyddol, Chwarel Nas Defnyddir

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 362

Site Name / Enw’r Safle

Land at Moat Farm/Tir ar Fferm y Moat

Settlement / Setliad

Llysworney/Llyswyrny

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 397

Site Name / Enw’r Safle

Land to the south of The Swallows, Llysworney/Tir i'r de o The Swallows, Llyswyrny

Settlement / Setliad

Llysworney/Llyswyrny

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.25

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 386

Site Name / Enw’r Safle

Land at Hazelwood, Ogmore By Sea/Tir yn Hazelwood, Aberogwr

Settlement / Setliad

Ogmore-by-Sea/Aberogwr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 372

Site Name / Enw’r Safle

Meurig's Camping and Glamping

Settlement / Setliad

Pentre Meyrick/Pentremeurig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.34

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 375

Site Name / Enw’r Safle

Land at Pentre Meyrick/Tir ym Mhentremeurig

Settlement / Setliad

Pentre Meyrick/Pentremeurig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 494

Site Name / Enw’r Safle

Land South West of Sigingstone (Parcel 1)/Tir i'r de-orllewin o Dresigin (Parsel 1)

Settlement / Setliad

Sigingstone/Tresigin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.75

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 495

Site Name / Enw’r Safle

Land South West of Sigingstone (Parcel 2)/Tir i'r de-orllewin o Dresigin (Parsel 2)

Settlement / Setliad

Sigingstone/Tresigin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 496

Site Name / Enw’r Safle

Land South West of Sigingstone (Parcel 3)/Tir i'r de-orllewin o Dresigin (Parsel 3)

Settlement / Setliad

Sigingstone/Tresigin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 389

Site Name / Enw’r Safle

Land at Three Golden Cups/Tir yn Three Golden Cups

Settlement / Setliad

Southerndown

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.22

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Tourism/Leisure / Twristiaeth/Hamdden

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 363

Site Name / Enw’r Safle

Land forming part of The Beaupre Estate, St Hilary/Tir sy'n ffurfio rhan o Ystâd y Bewpyr, Saint Hilari

Settlement / Setliad

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

13

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 507

Site Name / Enw’r Safle

East Downs Farm/Fferm East Downs

Settlement / Setliad

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

24.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 511

Site Name / Enw’r Safle

Old Beaupre Farm/Fferm y Bewpyr

Settlement / Setliad

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

20.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 513

Site Name / Enw’r Safle

St Hilary Farm/Fferm Saint Hilari

Settlement / Setliad

St Hilary/Saint Hilari

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

62.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 390

Site Name / Enw’r Safle

Land at Llanfair/Tir yn Llan-fair

Settlement / Setliad

St Mary Church/Eglwys y Santes Fair

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.81

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 383

Site Name / Enw’r Safle

Land at Nant Canna, Treoes, Option 1/Tir yn Nant Canna, Tre-os, Opsiwn 1

Settlement / Setliad

Treoes/Tre-os

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.17

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 565

Site Name / Enw’r Safle

Land at Nant Canna, Treoes, Option 2/Tir yn Nant Canna, Tre-os, opsiwn 2

Settlement / Setliad

Treoes/Tre-os

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.17

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 355

Site Name / Enw’r Safle

Land West of St Brides Road, Wick/Tir i’r gorllewin o St. Brides Road, y Wig

Settlement / Setliad

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 373

Site Name / Enw’r Safle

Cae Efail, Land off Llantwit Road/Cae Efail, Tir oddi ar Llantwit Road

Settlement / Setliad

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.38

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 380

Site Name / Enw’r Safle

Land at Trepit Road, Wick/Tir yn Trepit Road, Y Wig

Settlement / Setliad

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 404

Site Name / Enw’r Safle

Land east of Heol Fain, Wick/Tir i'r dwyrain o Heol Fain, Y Wig

Settlement / Setliad

Wick/Y Wig

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 405

Site Name / Enw’r Safle

Land at Waun Gron, Ystradowen /Tir yn Waun Gron, Ystradowen

Settlement / Setliad

Ystradowen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.25

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 430

Site Name / Enw’r Safle

Land at Ystradowen/Tir yn Ystradowen

Settlement / Setliad

Ystradowen

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.67

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Rural Vale (Cowbridge, St Brides, Llandow & Ewenny) / Y Fro Wledig (Y Bont-faen, Saint-y-brid, Llandŵ ac Ewenni)
For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.
back to top back to top