Candidate Site Register

For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.

Penarth and Area

Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 428

Site Name / Enw’r Safle

Land at North East Barry/Tir yng ngogledd-ddwyrain y Barri

Settlement / Setliad

Barry/Y Barri

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

70

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 356

Site Name / Enw’r Safle

Land east of Pen-Y-Turnpike Road, Dinas Powys/Tir i’r dwyrain o Pen-Y-Turnpike Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

13.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 369

Site Name / Enw’r Safle

Land South of Cross Common Road, Dinas Powys/Tir i’r de o Cross Common Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.87

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 419

Site Name / Enw’r Safle

Land at The Grange, Pen-Y-Turnpike Road/Tir yn The Grange, Pen-Y-Turnpike Road

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

9.7

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 423

Site Name / Enw’r Safle

Land North Dinas Powys/Tir yn ngogledd Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

10.9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 425

Site Name / Enw’r Safle

Land at St Andrews Quarry, Dinas Powys/Tir yn Chwarel Saint Andras, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.49

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Disused Quarry/Chwarel Nas Defnyddir

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 431

Site Name / Enw’r Safle

Land off Caerleon Road, Dinas Powys/Tir oddi ar Caerleon Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 443

Site Name / Enw’r Safle

Land at Caerleon Road, Dinas Powys/Tir yn Caerleon Road, Dinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys/Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.55

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 444

Site Name / Enw’r Safle

Land north of Dinas Powys/Tir i'r gogledd o Ddinas Powys

Settlement / Setliad

Dinas Powys/Dinas Powys

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

44

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 365

Site Name / Enw’r Safle

Leckwith Quay/Cei Lecwydd

Settlement / Setliad

Leckwith/Lecwydd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.28

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Employment, Highways, Residential/Cyflogaeth, Priffyrdd, Preswyl

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 353

Site Name / Enw’r Safle

Land on the West Side of Cardiff Road, Dinas Powis, Vale of Glamorgan/Tir ar ochr orllewinol Cardiff Road, Dinas Powys, Bro Morgannwg.

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

6.07

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 368

Site Name / Enw’r Safle

Former Cogan Reservoir Site/Hen Safle Cronfa Ddŵr Cogan

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.77

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 400

Site Name / Enw’r Safle

Land off Penlan Road, Llandough/Tir oddi ar Penlan Road, Llandochau

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 429

Site Name / Enw’r Safle

Land at Pen y Turnpike Road, NW of LLandough Hospital/Tir yn Pen y Turnpike Road, i’r gogledd-orllewin o Ysbyty LLandochau

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3.2

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 434

Site Name / Enw’r Safle

Land at Pen y Turnpike Road, SW of Llandough Hospital/Tir yn Pen y Turnpike Road, i’r de-orllewin o Ysbyty Llandochau

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 553

Site Name / Enw’r Safle

Land south of Llandough Hill and Penarth Road/Tir i’r de o Fryn Llandochau a Heol Penarth

Settlement / Setliad

Llandough/Llandochau

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.2

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 354

Site Name / Enw’r Safle

Brynawel Garden Centre/Canolfan Arddio Brynawel

Settlement / Setliad

Penarth

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Retail/Manwerthu

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 446

Site Name / Enw’r Safle

Land at Upper Cosmeston Farm, Lavernock Road, Penarth/Tir yn Fferm Cosmeston Uchaf, Lavernock Road, Penarth

Settlement / Setliad

Penarth/Penarth

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

25.23

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Disused Quarry, Vacant/Tir Amaethyddol, Chwarel Nas Defnyddir, Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 376

Site Name / Enw’r Safle

Land West of Swanbridge Road (Phase 3), Sully/Tir i’r gorllewin o Swanbridge Road (Cam 3), Sili

Settlement / Setliad

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.16

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 450

Site Name / Enw’r Safle

Hayes Road, Sully/Hayes Road, Sili

Settlement / Setliad

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 452

Site Name / Enw’r Safle

Hayes Road, Sully/Hayes Road, Sili

Settlement / Setliad

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.46

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 484

Site Name / Enw’r Safle

Land at Hayes Road, Barry/Tir yn Hayes Road, y Barri

Settlement / Setliad

Sully/Sili

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

15.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Penarth and Area / Penarth a’r Cylch
For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.
back to top back to top