Candidate Site Register

For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major)

Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 406

Site Name / Enw’r Safle

Land East of Aberthaw (North)/Tir i'r dwyrain o Aberddawan (Gogledd)

Settlement / Setliad

East Aberthaw/Dwyrain Aberddawan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 408

Site Name / Enw’r Safle

Land at East Aberthaw (North)/Tir yn Nwyrain Aberddawan (Gogledd)

Settlement / Setliad

East Aberthaw/Dwyrain Aberddawan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 433

Site Name / Enw’r Safle

Aberthaw Power Station/Gorsaf Bŵer Aberddawan

Settlement / Setliad

East Aberthaw/Dwyrain Aberddawan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

198

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant/Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 516

Site Name / Enw’r Safle

Tregruff Farm/Fferm Treguff

Settlement / Setliad

Flemingston/Trefflemin

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

157.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 508

Site Name / Enw’r Safle

Fonmon/Ffwl-y-mwn

Settlement / Setliad

Fonmon/Ffwl-y-mwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

134

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 510

Site Name / Enw’r Safle

Gileston Farm/Fferm Silstwn

Settlement / Setliad

Gileston/Silstwn

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

83.29

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 422

Site Name / Enw’r Safle

Land to the northeast of Llancarfan/Tir i'r gogledd-ddwyrain o Lancarfan

Settlement / Setliad

Llancarfan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.87

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 395

Site Name / Enw’r Safle

Glebelands at Llanmaes/Glebelands yn Llan-faes

Settlement / Setliad

Llanmaes/Llan-faes

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.65

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 410

Site Name / Enw’r Safle

The Quarries and adjoining Land/Y Chwareli a'r Tir cyfagos

Settlement / Setliad

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

14

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Minerals/Tir Amaethyddol, Mwynau

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 506

Site Name / Enw’r Safle

Cae Maen Farm/Fferm Cae Maen

Settlement / Setliad

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

27

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 515

Site Name / Enw’r Safle

Treguff Fach Farm/Fferm Treguff Fach

Settlement / Setliad

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

51.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 517

Site Name / Enw’r Safle

Ty Draw/Tŷ Draw

Settlement / Setliad

Llantrithyd/Llantriddyd

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

114.53

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Renewable Energy / Ynni Adnewyddol

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 352

Site Name / Enw’r Safle

Land to the south of Millands Farm/Tir i'r de o Fferm Millands

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 364

Site Name / Enw’r Safle

Parc Hoddnant

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

7.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 377

Site Name / Enw’r Safle

Land adjoining Heritage Business Park/Tir yn ffinio â’r Parc Busnes Treftadaeth

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 379

Site Name / Enw’r Safle

Land at Bridge House Farm/Tir ar Fferm Bridge House

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Retail / Manwerthu

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 394

Site Name / Enw’r Safle

Land north and south of Wick Road, Llantwit Major/Tir i’r gogledd a’r de o Wick Road, Llanilltud Fawr

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

9

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 396

Site Name / Enw’r Safle

North West Llantwit Major/Gogledd-orllewin Llanilltud Fawr

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

3

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 436

Site Name / Enw’r Safle

Land between Llantwit Major and Llanmaes/Tir rhwng Llanilltud Fawr a Llan-faes

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

30.27

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 439

Site Name / Enw’r Safle

Summerhouse Bay/Bae Summerhouse

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.7

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant/Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 445

Site Name / Enw’r Safle

Former Eagleswell Primary School/Hen Ysgol Gynradd Eagleswell

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Vacant /Gwag

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 461

Site Name / Enw’r Safle

Land at Boverton/Tir yn Nhrebefered

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.14

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 473

Site Name / Enw’r Safle

Land south of the B4265/Tir i'r de o'r B4265

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.25

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Retail / Manwerthu

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 481

Site Name / Enw’r Safle

Land to the North of Boverton Road/Tir i'r gogledd o Boverton Road

Settlement / Setliad

Llantwit Major/Llanilltud Fawr

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

0.85

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 414

Site Name / Enw’r Safle

Land to the east of Fonmon Road, Rhoose/Tir i'r dwyrain o Fonmon Road, Y Rhws

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.42

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 418

Site Name / Enw’r Safle

Land West of Fonmon Road, Fontygary/Tir i'r gorllewin o Fonmon Road, Ffont-y-gari

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

6.15

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 427

Site Name / Enw’r Safle

Land at Readers Way/Tir yn Readers Way

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

24

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 488

Site Name / Enw’r Safle

Land to the South of Rhose trains station, Rhoose/Tir i'r de o orsaf drenau Y Rhws, Y Rhws.

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

10.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 492

Site Name / Enw’r Safle

Land North of Porthkerry Road/Tir i'r gogledd o Porthkerry Road

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.95

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 493

Site Name / Enw’r Safle

Land north of the Railway Line, Rhoose/Tir i’r gogledd o’r Linell Reilffordd, y Rhws

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

13.6

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 551

Site Name / Enw’r Safle

Land at Model Farm/Tir yn Fferm Model

Settlement / Setliad

Rhoose/Y Rhws

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

92.8

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 366

Site Name / Enw’r Safle

Land South of Clive Road, St Athan/Tir i'r de o Clive Road, Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.77

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 399

Site Name / Enw’r Safle

Land at St Athan/Tir yn Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

4.19

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 424

Site Name / Enw’r Safle

Bro Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

310

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Employment/Tir Amaethyddol, Cyflogaeth

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 432

Site Name / Enw’r Safle

Bro Tathan/Bro Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

342

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land, Employment/Tir Amaethyddol, Cyflogaeth

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Employment / Cyflogaeth

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 447

Site Name / Enw’r Safle

Land at Ringwood Crescent, St Athan/Tir yn Ringwood Crescent, Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Public Open Space/Mannau Cyhoeddues Agored

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 456

Site Name / Enw’r Safle

Land West of St Athan/Tir i'r gorllewin o Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

28

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 457

Site Name / Enw’r Safle

Land South of B4265, St Athan/Tir i'r de o’r B4265, Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

1.5

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 458

Site Name / Enw’r Safle

Land between the Railway Line and the B4265, St Athan/Tir rhwng y Llinell Reilffordd a'r B4265, Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

5.4

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 462

Site Name / Enw’r Safle

Land at Church Farm/Tir yn Fferm yr Eglwys

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

8.47

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Affordable Housing led / Wedi Ei Arwain Gan Dai Fforddiadwy

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 485

Site Name / Enw’r Safle

Land east of St Athan County Junior and Infants School/Tir i'r dwyrain o Ysgol Iau a Babanod Sain Tathan

Settlement / Setliad

St Athan/Sain Tathan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

15.83

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Housing / Tai

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
Map 3414

Site ID No/Rhif Adnabod y Safle: 361

Site Name / Enw’r Safle

Land at Port Road, Rhoose/Tir yn Port Road, Y Rhws

Settlement / Setliad

Tredogan

Gross Site Area (Ha) / Arwynebedd Gros y Safle (Ha)

2.67

Existing Use Category / Categori Defnydd Presennol

Agricultural Land/Tir Amaethyddol

Proposed Use Category / Categori Defnydd Arfaethedig

Other Proposed Uses / Defnydd Arall Arfaethedig

Area / Ardal

Coastal Vale (Rhoose, St Athan & Llantwit Major) / Glannau’r Fro (Y Rhws, Sain Tathan a Llanilltud Fawr)
For instructions on how to use the system and make comments, please see our help guide.
back to top back to top